Kemmler-Fräseraufnahmen, für Einschraubfräser, HSK-A100, ISO12164-1

Katalognummer:

8A10006

Beschreibung:

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

HSK-A M

mm
d1

mm
d2

mm
A

mm
L

mm
D

mm
Art.-Nr. Lieferzeit VP-Einheit Preis
100 8 8,5 13 79 50 23 246816 KW05 1 stk 224,00 € / stk
100 10 10,5 18 79 50 23 246817 KW05 1 stk 224,00 € / stk
100 10 10,5 18 129 100 32 246818 KW05 1 stk 273,00 € / stk
100 10 10,5 18 179 150 37 246819 KW05 1 stk 323,00 € / stk
100 12 12,5 21 79 50 24 246820 KW05 1 stk 224,00 € / stk
100 12 12,5 21 129 100 33 244882 KW05 1 stk 273,00 € / stk
100 12 12,5 21 179 150 40 244883 KW05 1 stk 323,00 € / stk
100 16 17 29 79 50 34 246821 KW05 1 stk 224,00 € / stk
100 16 17 29 129 100 36 244884 KW05 1 stk 273,00 € / stk
100 16 17 29 179 150 43 244885 KW05 1 stk 323,00 € / stk